Post: : Admin

Trân trọng kính mời chư vị Phật tử sáng ngày 11 tháng 11 năm Bính Thân (nhằm ngày 9 tháng 12 năm 2016) câu hội về chùa Giác Ân : 919 Trường Chinh . Phường Tây Thạnh . Quận Tân Phú . TPHCM tham dự lễ Huý Kỵ Cố Ni Sư Thượng Diệu Hạ Quang người khai sơn tạo tự nên ngôi già lam này.Thiệp mời lễ húy kỵ Ân sư chùa Giác Ân

Thiệp mời lễ húy kỵ Ân sư chùa Giác Ân

Đồng thời vào lúc 1h 30 Chùa Giác Ân có tổ chức Lễ Trai Đàn Chẩn Tế bạt độ chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ  chư hương linh anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn và các vị thai nhi súc sảo tảo vong . 

Thiệp mời chương trình lễ húy kỵ Ân sư chùa Giác Ân

Thiệp mời chương trình lễ húy kỵ Ân sư chùa Giác Ân

Kính mời chư vị Phật tử nhín chút thời gian quý báu câu hội về chùa tham dự buổi lễ.