• Phải luôn tỉnh thức - mới đạt được mục đích

  04-01-2017
  Phải luôn tỉnh thức - mới đạt được mục đích
  Ðể tôi kể cho các bạn nghe một thí dụ. Nếu tôi bảo bạn, có một số châu báu được chôn dấu tại một nơi nào đó và tôi dục bạn đi lấy về, bạn sẽ rời nhà lên đường để đi đến đó. Dọc đường, bạn gặp một cuộc đánh lộn, bạn dừng lại xem một lát. Nhưng sau đó, bạn lại tiếp tục lên đường.....
 • Hãy để ý hơi thở và cảm nhận nó thôi

  04-01-2017
  Hãy để ý hơi thở và cảm nhận nó thôi
  Ngồi thẳng lưng. Nhắm mắt lại và theo dõi sự phồng lên và sự xẹp xuống của bụng, trong khi bạn đang thở. Hãy cảm nhận hơi thở. Khi theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra, hãy tự hỏi, “Hơi thở chạm vào chỗ nào?” Phải đặt tâm ý vào chỗ chạm đó mà thôi.