Post: : Admin

Phật học đời sống online, xin chia sẻ chùm ảnh mới nhất về sức khỏe của Thiền sư Nhất Hạnh một buổi chiều hoàng hôn cùng đệ tử đi dạo tại Phương Kế."Chúng con thành kính cảm ơn Mười Phương Chư Phật đã gia hộ cho Sư Ông được khoẻ mạnh ADIDA PHẬT" Bạn Trần Thị Xuân Mai tâm sự.


Chân Pháp Đăng