Post: : Admin

Như Thị cảm tác bài thơ thầy về kính dâng lên Thiền sư Nhất Hạnh. Nhân chuyến thăm đất Mẹ của Thiền sư Nhất Hạnh, bậc thầy cả thế giới tôn vinh.Từ Hiếu thông reo báo cội nguồn

Thầy về thấm đượm nước sông Hương
Bút thơm nét ĐƯỜNG XƯA MẤY TRẮNG
Đạo Bụt tâm từ hiểu mới thương

ĐÃ VỀ ĐÃ TỚI ánh ban mai
Lá rụng theo mùa để mãn khai
Chuông gióng muôn thu vang thế giới
Vọng lời NÓI VỚI TUỔI HAI MƯƠI

Thầy về  tâm THẢ MỘT BÈ LAU 
Sóng dậy Tiền Đường bớt khổ đau
Tâm lượng từ bi tràn trí tuệ
Truyện Kiều người luận mắt Thiền trao

Thầy về Thắng Hội buổi Vu Lan
Báo hiếu thậm thâm giữa pháp đàn
Cảm động dâng BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Nhìn nhau huynh đệ thắm y vàng

Như Thị 
(Chữ in là tên tựa đề sách của Thầy Nhất Hạnh)