Post: : Admin

Bảo toà ngự giữa đỉnh đồi,
Tường Long một đóa, nở phơi muôn đời.
Truyền từ xứ Ấn khắp nơi,
Giao Châu cố quốc, rạng ngời danh hương.Nê lê thành cổ lưu phương, 
Đồ Sơn huyền sử, soi đường tâm linh.
Tháp Tường Long in bóng hình,
Long lanh mây gió, trăng xinh nghiêng đầu.

Thời vàng quốc giáo tin sâu,
Vua Lý ngự giá, xây mau dựng thờ.
Chuông vàng tháp bảo kinh thơ,
Thiền Tăng giảng luật, trăng chờ chứng tâm.

Mây trời gió lộng âm thầm,
Di Đà niệm tuệ, sóng gầm câu kinh.
Hơn thua giờ chỉ vô tình,
Tường Long mờ tích, ai nhìn tượng rêu.

Chung lòng dộng tiếng chuông kêu,
Tháp Tường Long hiện, bao đều trùng duyên.
Giữ gìn bản sắc y nguyên,
Trên nền nóng cũ, cõi huyền dẹp tang.

Ta về ngắn gió trăng ngàn,
Sóng cồn kinh trí, chuông vang gió tình.
Tháp rồng hiện cảnh thanh bình,
Giữ yên bờ cõi, tử sinh trọn đời.

Cảm tác tại Chùa Tháp Tường Long- Đồ Sơn- Hải Phòng.
Ngày 04/04/2017

Tk: Thích Minh Thế Hỹ Tâm Hải Triều

Nhân chuyến chiêm Bái Tháp Tường Long có từ thời Lý Thánh Tông - niên hiệu  Long Thuỵ thứ năm  vào năm Mậu Tuất 1058 khởi công kiến tạo. Nhân mùa xuân Đinh dậu về lại Đồ Sơn làm thơ tặng giữ đại ngàn núi mây, nhớ về chư vị Quốc Sư tôn dựng ngàn đời còn lưu.