Post: : Admin

Thảnh thơi ! Tâm định tỉnh Mặc tám gió xôn xao Không mưu cầu toan tính...Thanh tao

Nhẹ như mây gió thổi

Hẫng như khói sương ngàn
Tháng ngày buông…
quên tuổi
Ngòi - sông - biển   ….thênh thang.
 
Hương sen thơm từ bùn
Cha mẹ sinh thành thân
Tự mình không quý trọng
Sao trả được thâm ân .
 
Học hạnh hiền như đất
Tự sưởi ấm lửa thân
Không vội vàng tất bật
An trú từng bước chân .
 
Thảnh thơi ! Tâm định tỉnh
Mặc tám gió xôn xao
Không mưu cầu toan tính
Vô niệm…
mình thanh tao.


HẠNH PHƯƠNG