Post: : Admin

Thành Kính Tưởng Niệm cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng THIỆN Hạ TRUNG – Hiệu THÍCH THÔNG HIẾU (Chứng Minh Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Huyện Long Thành, Trụ Trì THIỀN VIỆN ĐẠO HUỆ) Vừa Viên Tịch Mùng 07 Tháng 06 Nhuận – Đinh Dậu (29/07/2017) Trụ Thế 75 Năm – 50 Tuổi Hạ
1. Viên Tịch…

Thầy nằm trong thất an nhiên
Thu thầnn viên tịch nét thiền mênh mông
Đường qua mây trắng thong dong
Tử sinh chẳng ngại bước vào chân như

2. Đợi Thầy Về…
(HT nhập thất ở Bảo Lộc và viên tịch trong thất)

Đạo Huệ chiều nhạt nắng
Từng hồi chuông trầm lắng
Tháng sáu trời mưa giăng
Công đức Thầy nơi đây
Hạnh hiếu thơm ngạt ngào
Năm mươi năm tuổi hạ
Một đời Thầy thầm lặng
Dưỡng nuôi bà Mẹ già
Hiếu đạo Thầy lấp lánh
Rạng ngời hiếu nêu danh

3. Giữa Đời Thường…

Thiền thất Chánh Pháp
Mấy mươi năm trước
Hạnh hiếu của Thầy
Như sao lấp lánh
Tỏa hương thơm ngát
Mấy mươi năm sau
Đạo Huệ Thiền Viện
Sư Ông ban cho
Công đức của Thầy
Làm nên chốn Tổ
Thắp sáng tông phong
Thiền phái Trúc Lâm
Tiếp tăng độ chúng
Làm nên đạo thiền
Một cõi chân tâm

4. Hương Lòng Bái Biệt

Cung kính ngưỡng bái bạch Giác Linh Thầy
Trời tháng sáu chợt mưa rồi chợt nắng
Thầy đi qua lối mộng để vào như
trong tự tại trong an nhiên sinh tử
Bước qua đời đạo nghiệp sáng ngời tâm
Tấm lòng con cùng đại chúng Tăng Ni
Nơi một thuở Phước Hoa và Phước Lạc
Pháp âm Thầy giáo huấn lúc an cư
Cung kính lễ một bậc Thầy cao cả
Trong vô thường thơm ngát đóa hoa tâm.

Long Thành Chiều Mưa
Tháng 06 Nhuận Đinh Dậu – 2017
Thích Huyền Lan