Post: : Admin

Trong tục ngữ Việt nam có câu: “Tháng bảy ngày rằm xá tôi vong nhân…” Tinh thần của câu tục ngữ ấy thể hiện hạnh hiếu của đạo Phật đã in sâu vào trong tâm khảm mọi người.Tháng bảy cài hoa

Điều ấy đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo. Cho nên ngày Rằm Tháng Bảy đã trở thành một ngày “Đại Lễ Hội Hiếu Hạnh"  theo chân tinh thần Phật giáo.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kính Bạch.
Kính thưa,
Đêm nay, trong không khí thiêng liêng của tiêt trời tháng bảy – Ngày Xá Tội Vong Nhân -  Ngày chư Phật Hoan hỷ - Ngày chúng Tăng Tự Tứ - Ngày Gỉai Đảo Huyền… (Cởi bỏ sợi giây treo ngược) - Ngày đức Mục Kiền Liên - sứ giả của gương hiếu hạnh đã ban tặng cho đời thông điệp tình thương hiếu kính mẹ cha. Ngài đã đi vào địa ngục để cứu mẹ mình đang chịu cảnh đọa đày ở trong ngục thất. Chính vì vậy, Ngài được tôn xưng là Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên.

Noi theo gương lành ngày xưa ngài đã tìm phương cứu mẹ. Đêm nay trong không khí ngập tràn tình đạo của mùa Báo Hiếu Vu Lan PL 2016. Được sự cho phép của Đại Đức Trú Trì và Ban Hộ Tự. BHT GĐPT An Hải tổ chức Lẽ Cài Hoa Hồng để tưởng nhớ ân đức sinh thành của cha mẹ.

Trong niềm thành kính vô biên của mùa trăng hiếu hạnh. Nguyện cầu chư Phật gia hộ chư Đại Đức Tăng cùng toàn thể quý vị sống trọn những giây phút an lành trong nghĩa Đạo tình Đời – Phụng sự Tam Bảo – Hiếu Kính Mẹ Cha như Ngài Mục Kiền Liên.

TRƯỜNG KHÁNH
(Chấp bút)