Post: : Admin

Mời quý vị nghe bài pháp đề tài: "Thân này như gỗ mục" do TT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng.
- Chết đến rồi - TT Thích Bửu Chánh
- Đâu phải già mới chết - TT Thích Bửu Chánh
- Hãy sống như Phật đừng sống như ma - TT Thích Bửu Chánh