Post: : Admin

Thông tin trên được chính phủ quân sự Thái Lan cho biết vào hôm Chủ nhật (5-3).Tân vương Thái Lan đồng ý đề nghị của chính phủ về vụ việc liên quan tới trụ trì chùa Dhammakaya

 Sư Phra Dhammachayo trụ trì chùa Dhammakaya

Sư Phra Dhammachayo trụ trì chùa Dhammakaya 

Theo Reuters, một tài liệu liên quan vụ việc vừa được công bố trên Công báo Hoàng gia, khẳng định vua Maha Vajiralongkorn đã đồng ý yêu cầu của chính phủ hủy bỏ vị trí trụ trì chùa Dhammakaya của sư Phra Dhammachayo vì bị cáo buộc rửa tiền và nhận hàng hóa bị đánh cắp, cũng như nhận lấy đất bất hợp pháp.
Biện pháp đó không có nghĩa là sư Phra Dhammachayo đã bị buộc phải hoàn tục vì cả nhà vua cũng như chính phủ không có quyền hạn để làm điều đó. Chỉ có một hội đồng tôn giáo mới có thể đi một bước như vậy.

Chùa Dhammakaya từ chối bình luận về biện pháp đó.

Văn Công Hưng