Post: : Admin

Sáng nay 15/05/2016 chùa Gia Lạc xã Hồng Lý huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình trang nghiêm và thành kính tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2560 mừng Đức Thế Tôn giáng trần.Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560

Cổng chào chùa Gia Lạc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, chụp từ hướng trong chùa ra đường.

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của quý Ni sư Học viện Phật giáo Việt Nam, quý ân nhân Phật tử tỉnh Đồng Nai và bà con Phật tử và nhân dân trong làng về dự buổi lễ trọng thể này.

Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560Sư cô trụ trì chùa Gia Lạc đọc diễn văn khai mạc mùa Phật đản.

Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560

Thái Bình: Chùa Gia Lạc mừng Phật đản 2560Đại lễ Phật đản là một trong những đại lễ trong Phật giáo quan trọng, buổi lễ kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời, cứu nhân độ thế hướng con người ra khỏi vòng khổ đau, đưa chúng ta đến con đường giác ngộ an lạc.


Phan Huề