Post: : Admin

Người đứng đầu truyền thống Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng đã viên tịch vào tối 21-4 tại Bệnh viện Max ở New Delhi.Theo đó, ngài Gaden Tripa H.E. Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche đã thu thần viên tịch vào khoảng nửa đêm ngày 21-4 sau khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Không có thông tin về việc thọ bệnh của ngài Gaden Tripa.

Ngài Gaden Tripa H.E. Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche

Ngài Gaden Tripa H.E. Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche

Trang tibet.net thông tin: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo với mọi người rằng ngài Gaden Tripa H.E. thứ 103. Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche đã viên tịch vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 21-4-2017. Theo quy luật vô thường, ngài thọ bệnh từ vài tháng trước và viên tịch trong Bệnh viện Max ở Delhi đêm qua".

"Với nỗi buồn sâu sắc, tôi thay mặt cho tất cả người Tây Tạng cầu nguyện cho ngài H.E. Jetsun Lobsang Tenzin Rinpoche sẽ được tái sinh và thực hiện nhiệm vụ truyền bá giáo lý của Đức Dalai Lama", Lobsang Sangay nói.

Vào tháng 10 năm ngoái, Đức Dalai Lama đã bổ nhiệm ngài Gaden Tripa thứ 103, vị trí cao nhất của giáo phái Gelugpa dựa trên cơ sở giá trị học giả.

Vị học giả xuất sắc được sinh ra ở Kham Dechen ở miền đông Tây Tạng vào năm 1937, ghi danh vào tu viện Tsem ở độ tuổi còn rất nhỏ, sau đó ngài theo học cao học tại Đại học Tu viện Drepung Loseling - nơi ngài nhận được nhiều sự chỉ dạy từ các bậc thầy tâm linh Tây Tạng nổi tiếng như Khensur Pema Gyaltsen , Shakor Khen Rinpoche Nyima Gyaltsen, Kyabje Denma Lochoe Rinpoche, Tehor Gen Lobsang Dhondup, và những vị khác. 

Ngài cũng nhận được nhiều sự chỉ dạy của Đức Dalai Lama và các bậc thầy Kyabje Ling Rinpoche và Kyabje Trijang Rinpoche.

Năm 1982, ngài nhận chứng chỉ Geshe Lharampa, danh hiệu học thuật cao nhất của giáo phái Gelugpa. Ngài cũng là trụ trì thứ 119 của tu viện Gyuto và Sharpa Choejey.

Văn Công Hưng (theo Phayul)