Post: : Admin

Đề tài bài pháp: Tập tánh không giận do giảng sư: Thượng tọa Thích Bửu Chánh, mời quý thính chúng lắng nghe.
Bài pháp của TT Thích Bửu Chánh:

>>Chết đến rồi - TT Thích Bửu Chánh
>>Thân này như gỗ mục - TT Thích Bửu Chánh
>>Đâu phải già mới chết - TT Thích Bửu Chánh