Post: : Admin

Trước khi bước vào môn học Phật pháp tại Học viện Phật giáo Việt Nam do sự hướng dẫn của TT. Thích Bửu Chánh thì các Tăng Ni sinh cần thực tập tĩnh lặng 10 phút.  
Được biết đây là môn "Phật Học Khái Luận" do sư Bửu Chánh đảm trách giảng dạy khoá 11B học viện Phật Giáo tại Tp HCM lúc 13g chiều 1-3-2016. Vị giáo thọ đặc biệt khi áp dụng thời khóa tu tập quán chiếu dành cho Tăng Ni sinh.

TT. Thích Bửu Chánh dạy tiếng Pali làm cho lớp học thêm sinh động
Tăng Ni trở về với thực tại
Môn "Phật học khái luận"
Thực tập chính niệm là hạnh căn bản của người xuất gia.
Sự hoan hỷ của thầy và trò trên những nét mặt an lạc.

Bây giờ và ở đây

Hạo Nhiên - Giàu Lê