Post: : Admin

Phật học đời sống cập nhật thông tin tang lễ Đức cố Trưởng lão HT Thích Đức Chơn - Viện Chủ Quảng Hương Già Lam, Lễ Bạch Phật khai kinh, Lễ cung thỉnh Giác Linh an vị và Lễ Thọ Tang của Môn đồ Pháp quyến hồi 08g00ngày 28/11/2017 (nhằm ngày 11/10/Đinh Dậu) tại Linh Đường an trí tại tu viện Quảng Hương Già Lam (Gò Vấp -Tp.HCM)Tin tang lễ:

>>Lễ nhập kim quan cố HT Thích Đức Chơn
>>HT Thích Đức Chơn viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam viên tịch


Chứng minh pháp sự có: Hòa thượng Thích Trí Quang đệ nhất pháp sự tang lễ; Hòa thượng Thích Huệ Tâm đệ nhị sám chủ tang lễ; Hòa thượng Thích Toàn Châu; Hòa thượng Thích Toàn Đức; Hòa thượng Thích Huệ Chúc; Hòa thượng Thích Phước Chánh chấp lệnh tang lễ cùng quý chư tôn đức giáo phẩm chứng minh tang lễ.

Tang lễ cố HT Thích Đức Chơn

Môn đồ pháp quyến tác bạch thỉnh sư chứng minh pháp sự.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm đệ nhị sám chủ tang lễ.

Cung nghinh chư tôn Đức quang lâm giác linh đài.

Quang cảnh lễ thọ tang.

Hòa thượng Thích Toàn Châu đệ nhất chấp lệnh tang lễ.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm chủ sám phát tâm tang.

Môn đồ pháp quyến thọ tang.

Hòa thượng Thích Phước Chánh đệ nhị chấp lệnh tang lễ.


Quận Nguyên

https://gdptthegioi.net/2017/11/tang-le-duc-co-dai-lao-hoa-thuong-thuong-duc-ha-chon-le-tho-tang-cua-mon-phap-quyen/