Post: : Admin

(Kính dâng) Hòa thượng tri sự trưởng Giáo đoàn VIBệnh duyên Ngài vẫn về đây
Chăm lo tứ chúng đủ đầy thiện duyên
Bao ngày trăn trở niềm riêng
Mong đàn hậu học phước thiền tăng cao
Dầu mưa dầu nắng có sao
Dầu đôi chân chẳng giống nhau thuở nào
Dầu là tuổi đã niên cao
Dầu là như vậy biết bao tâm tình

Nguyện tâm như bóng in hình

Lo đàn hậu học tầm nhìn mai sau

Chăm từ cái áo mặc vào

Cái mền, cái chiếu lo âu trong ngoài

Việc làm nhỏ đức thêm oai

Thân tâm vui vẻ biết bao an nhàn

Khóa tu về thật vẻ vang

Làm tròn bổn phận nơi đàng an vui

Đức người tỏa sáng nơi nơi

Làm cây đại thụ nơi đời tỏa hương

Chúng con noi dấu con đường

Tinh cần nỗ lực về nương pháp mầu

Tri ân công đức cao sâu

Chúng con một dạ vui trao tâm lành.


Kính bút.

TK. Minh Hành