Post: : Admin

Thành kính đảnh lễ bậc thượng nhân về cõi Phật, con học trò Pháp Bảo kính đăng tải bài thơ 'Tâm linh độc hành' lúc Thầy Tuệ Sỹ từ Quảng Hương Già Lam lên núi…Lên thỉnh Thầy về phố

Núi ĐamRi Madagui sâu thẳm

Thầy thiếp giấc với lá

Nhìn thế giới trong kinh.


Lên thỉnh Thầy về phố

Đá thiên dạt qua bờ

Mở lối Thánh Thiên vào

Thấy Thầy độc ẩm nhìn.


Lên thỉnh Thầy về phố

Ngàn cây bất động lặng

Tìm Sĩ Tuệ cho tôi

Bậc Tục- Chân Vô định.


Lên thỉnh Thầy về phố

Chúng sanh cố gọi tên

Mượn mắt soi kinh điển

Mượn tên phá băng trôi.


Lên thỉnh Thầy về phố

Chuyến “thiên lý ngũ nhân”

Núi cao bớt Độc hành

Bữa cơm phố bao dung.

Pháp Bảo - Bảo Lộc tâm linh ký 2010 -2012Ngũ nhân: trên chuyến xe lên về có 5 tăng lữ. Hòa thượng Thích Thái Hoà, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Hòa thượng Thích Hải Tạng, (Nguyên Thành Viên Ban Chỉ Đạo Viện Hoá Đạo) Thầy Nguyên Vương, Thầy Pháp Bảo.


>>>Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch ở tuổi 79

Bậc thượng nhân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ hàn huyên cùng Hòa thượng Thích Thái Hòa


Pháp Bảo bên cố bậc thượng nhân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ.


Với Ba đại sự việc lớn- Định lượng Giáo dục PG và Văn Hoá cho bản lề 10 năm, hướng tới công cuộc hành hoạt, Hoằng pháp PGVN 30 năm (Thầy tổ chứng liệu)

  1. Tăng sự chứng minh, Phật sự Giáo hội chủ toàn trong nay mai. ( - Giáo ngữ kiệt xuất, nối lại chính đạo, - Sơn hà nguy thuý, đồng sức lên thuyền, - thân giáo kiện toàn, tâm thế Tổ ấn, nội tác, ngoại tác)
  2. Kinh sự tôn giám (Dịch hoàn bộ Thanh Văn Tạng - Tam Tạng Pháp Sư)( - Câu hợp Tăng tài, nhân sĩ- mở rộng trường lưu, - khai thông dòng chảy, Vạn hạnh tìm nhân, - doanh nhân bốn phương, hộ trì Tam bảo)
  3. Bản Thệ Phật giáo đồ các giới ( Trong và ngoài nước vẫn rất cần)

(Nguồn cội chính pháp, huynh đệ một nhà, suy tư hai thế hệ chung hợp, tư tưởng hành đạo, Phật môn đời đời quy ngưỡng, Tăng già tập hội hòa hợp khứ lai hiện tại, Tổ chức GĐPT Việt Nam bất biến, chuyển vận Lam trường, nở hoa cuộc sống, đạo và đời dung hòa nguồn cơn, hiện thực hóa xây đắp xã hội…)


Kính Lễ Bậc Thường Trụ Giác

- Thế Gian Pháp

- Xuất Thế Gian Pháp

Thượng Tuệ hạ Sỹ

Y giáo phụng hành, Y giáo phụng hành, Y giáo phụng hành. “Ôn gọi: Trên bàn, dưới bàn toàn là nước, Pháp Bảo gọi yêu nước”


Hội Đồng Thư Viện Cổ Pháp

Hội Đồng Ban Hoằng Pháp TW PGVN