Post: : Admin

Ngày xưa những bậc Tiền Bối Thánh Hiền tại các nước Đông Phương thường biểu hiện sự nguyện cầu thành kính của mình qua những nghi thức gian khổ như Tam bộ nhất bái (đi 3 bước lạy 1 lạy).
Video clip vị Sa-di đang thực hành tam bộ nhất bái (đi 3 bước lạy  lạy). 
Hạnh tu tam bộ nhất bái có nghĩa là sau 3 bước chân chính niệm là một lần đỉnh lễ năm vóc sát đất. Đó là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là các vị xuất gia bày tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo hoặc quyết tâm theo đuổi một hạnh nguyện của mình, quan trọng hơn hết là ý chí rèn luyện lòng khiêm cung, nhẫn nại qua sự hành trì vô cùng khó khăn, vất vả, ngõ hầu giúp tiêu trừ nghiệp chướng, phát triển thiện căn, mang đến sự an lạc về thể chất và tinh thần.

Tam bộ nhất bái là gì?

Ni chúng Chùa Đức Viên đang lạy Tam bộ nhất bái.

Nói đến hạnh nguyện Tam Bộ Nhất Bái thì không thể nào không nhắc đến Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân.

Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa nói riêng và thế giới nói chung, hạnh nguyện Tam Bộ Nhất Bái để báo đền thâm ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, có thể nói là một nghĩa cử làm rúng động lòng người, là một hồi chuông tỉnh giác đánh động tâm thức những ai đang chìm đắm trong đêm trường vô minh dục lạc, lầm lỡ trót quên đi bổn phận hiếu thảo song thân của mình.

Theo cuốn Biên Niên Tự Thuật của Đại Lão Hòa Thượng, ngài kể lại rằng: "Cha mẹ tôi đã ngoài bốn mươi mà chưa có mụn con. Sau mẹ tôi ra ngoài thành nơi chùa Quán Âm mà cầu tự, nhưng khi tôi sinh ra thì thân được bao bọc bởi một bọc thịt. Mẹ tôi thấy vậy, kinh hãi vô cùng, nghĩ từ đây về sau chắc sẽ không còn hy vọng sinh con được nữa, nên buồn uất khí mà chết. Còn cha chỉ được một mình tôi, nhưng khi tôi được 19 tuổi, tôi lại bỏ trốn đi tu. Do đó, cha tôi từ quan, buồn rầu nên giảm tuổi thọ mà mất.

Hơn hai mươi năm qua cắt ái từ thân, xuất gia tu đạo, nhưng đạo nghiệp vẫn chưa thành, mãi phiêu du theo gió nghiệp. Tâm rất xấu hổ. Trời cao lồng lộng, ân cha nghĩa mẹ bao la. Bao năm trằn trọc không an, nên nay mới phát nguyện lạy xá lợi Phật chùa A Dục Vương hai năm tại huyện Ninh Ba để báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, sau đó triều bái ba bước một lạy từ Phổ Đà Sơn đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát lạy đến Ngũ Đài Sơn đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ, nguyện cho cha mẹ được thoát khổ, sớm sinh về cõi tịnh độ, thì chẳng quản chi trăm ngàn gian lao trước mắt. Nếu không đến được thánh cảnh, thì chết cũng không dám thóai nguyện."
Cuộc hành trình Tam Bộ Nhất Bái của ngài trãi qua nhiều gian khó, hiểm nguy khi vượt núi, băng đèo, xuyên rừng, lội suối suốt ba năm mới đến được Ngũ Đài Sơn.
Nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, đại chúng và Phật tử chùa Đức Viên noi theo gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên và hạnh nguyện của đại lão Hòa Thượng Hư Vân phát nguyện lễ tam bộ nhất bái với lòng tín nguyện sâu thiết mong báo đáp được phần nào trong muôn một ân đức bao la như trời biển của chư Phật, Thánh Hiền, chư Tổ, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ân đàn na tín thí, ân quốc gia xã hội, và ân pháp giới chúng sinh.

"Phật tại thế thời con trầm luân,
nay được thân người Phật diệt độ,
buồn biết thân mình nhiều nghiệp chướng,
ra đời không thấy được kim thân."

 Tam bộ nhất bái là gì?

Phật tử Chùa Đức Viên đang lạy Tam bộ nhất bái.

Từ tâm niệm tàm quý phát tâm sám hối, chúng con đi ba bước niệm hồng danh Phật lạy một lạy để sám hối nghiệp chướng của chính mình và nguyện cầu cho pháp giới chúng sinh đều được vãng sinh Cực Lạc quốc.

Nhất tâm đỉnh lễ quá khứ, hiện tại, vị lai nhất thiết thập phương thường trụ Tam Bảo.


Bảo Bảo