Post: : Admin

Tại sao Phật giáo Nam Tông không tin có Đức Phật Di Đà và Quan Âm Bồ Tát. Mời quý vị lắng nghe TT Thích Chân Tính chia sẻ
Tại sao Phật giáo Nam Tông không tin có Đức Phật Di Đà - TT Thích Chân Tính