Post: : Admin

Các đấng sinh thành luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất đến con cái của mình với tình thương yêu vô bờ bến,họ mong những đứa con của họ được gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống sau này.Búp sen xin tặng người. Tranh vẻ Sư cô Đôn Nghiêm

Một số người tích lũy cho con cái rất nhiều tài vật tuy nhiên nếu những người con ấy không có phước báu giữ gìn thì tài sản ấy sớm muộn cũng dời ngôi đổi chủ. Các bậc trí tuệ họ dạy con mình cách làm người, biết cách tạo dựng ba loại phước báu đó là phước đức,phước vật,phước trí đây mới thật sự là tài sản vô giá mà các bậc làm cha,làm mẹ để lại cho con cái mình. Bởi có đức mặc sức ăn.Khi phước báu đầy mình thì chẳng lo cơ cực. 

Ngày xưa, khi Đức Phật trở về hoàng cung, La Hầu La đã đến gặp Ngài xin để lại tài sản và Đức Phật đã để lại thánh sản vô giá cho con trai mình khi còn là Bồ Tát đó là hướng dẫn La Hầu La tu tập trở thành vị thánh Alahan tối thượng trong tam giới. 

Trong dân gian cũng có câu"để đức lại cho con",muốn thật sự làm được như câu này thì trước tiên mình phải có "đức" trước cái đã,các bậc trưởng thượng phải là tấm gương sáng mẫu mực làm phước báu gia tăng, con cái từ đó nhìn vào sẽ học tập và hành theo và đạt được những thành quả tốt đẹp nếu biết làm tăng thịnh những giá trị tinh thần vô giá bằng việc tu dưỡng đạo đức và nhân tâm.Đức Phật đã để lại cho thân quyến của mình trước đây những thánh sản vô giá đó là tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Những điều như vậy khiến cho cuộc sống được an lạc dành cho những ai biết tích trữ những bảo vật tinh thần của các bậc thánh nhân này. Thái độ dạy dỗ con cái cũng vô cùng quan trọng,những đứa trẻ phải sống trong những trận đòn roi, chửi bới cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lí rất lớn về sau. Cứ suy bụng ta ra bụng những đứa trẻ,có ai đó chửi bới đánh đập bạn thì bạn cũng sẽ trưởng dưỡng tâm sân, phiền não nói chi là trẻ nhỏ. Đức Phật thật sự rất thương những đứa con sinh ra từ Pháp của Ngài, đấng Thiên Nhân Sư dạy từng li từng tí nào là đi đứng ra sao,cách nói năng,nhai nuốt,tu tập,từng phận sự rõ ràng của thầy trò, huynh đệ đồng môn với nhau. Còn với người cư sĩ, Đức Phật dạy cách làm sao để có cuộc sống an vui.

Thật sự, Ngài chính là"Đấng Từ Phụ" vĩ đại của chư thiên và nhân loại. Và Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã để lại tài sản quý báu nhất cho tất cả chúng sanh đó là những lời dạy vô giá mà khi thực hành theo ta sẽ đạt được nhiều an vui và hạnh phúc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An