Post: : Admin

Những điều học do Đức Phật chế định và ban hành khi biết gìn giữ sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân bằng như ngược lại sẽ phải nhận lãnh nhiều điều rủi ro tai hại có thể thấy được ngay trước mắt. Đó là những hiểm họa phát sanh do sự phá giới gây nên.Tà dâm với vợ người mang nghiệp phá giới

Đã có vợ mà không chung thủy, lăng nhăng gạ gẫm với vợ người khác thì sẽ mất hạnh phúc chính hiện tại. Ảnh minh họa


Điều này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:

"Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì sống phóng dật. Ðó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Ðó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, bối rối. Ðó là điều nguy hiểm thứ ba cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. Ðó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm giới, sống trái giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ðó là điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, sống trái giới luật."
(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

(Mahàparinibbàna sutta)


Lời bàn:

Thật vậy, người phạm giới sẽ khiến cho tiền của tổn hao. Khi ta đi trộm cắp bị người khác bắt được đánh cho nhập viện thì sẽ phải tốn một khoản chi phí để lo việc chữa trị hoặc uống rượu say xỉn ra đường không làm chủ được tốc độ bị xe đụng hay gây nên bệnh tật phát sanh cũng sẽ khiến cho gia đình và người thân tốn hao tài sản. Nói dối cũng gây ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán đem lại sự tổn thất lợi nhuận vì lời nói không thật làm cho uy tín tổn hao và mất mát khách hàng từ đó sẽ đưa đến việc làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản.

Người phạm giới không chỉ ảnh hưởng đến sự tăng thịnh vật chất mà còn bị mất đi danh dự bởi tiếng giữ đồn xa. Ta đi thực hiện hành vi tà dâm với vợ người khác bị bể chuyện ra thì thanh danh sẽ bị thương tổn, xóm làng dè bỉu,xem thường, vết nhơ danh dự ngàn năm chẳng sạch vì "trăm năm bia đá cũng mòn,ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ", hoặc vi phạm hành vi sát sanh với mức độ nguy hiểm như giết người chẳng hạn thì báo đài cũng sẽ loan tin khiến cho hành vi xấu xa này được nhiều người biết đến. Đây chính là sự nguy hại thứ hai của việc phạm giới đem lại cho người gia chủ. Tiếp đó, khi làm quá nhiều điều xấu xa tội lỗi thì tâm mất đi sự định tĩnh bởi lúc nào cũng e dè, sợ sệt, lo lắng đủ mọi điều. Khi trộm cắp một thứ gì của ai đó thì trước khi thực hiện cũng phải tốn trăm phương ngàn kế suy nghĩ, tính toán, trong khi làm thì lo lắng, sợ hãi, thực hiện thành công rồi thì cũng phải sống trong phiền não, bất an sợ bị phát hiện hoặc làm chuyện giết chóc, tà dâm thì tâm lí lúc nào cũng phải phòng bị sợ người khác phát giác hành vi xấu xa, tội lỗi của mình thì làm sao mà tâm an được.

Chính vì lẽ đó, người phạm giới khi đi vào những hội chúng đông đặc biệt là những nơi cao sang, quyền quý thì bối rối, mất đi sự tự tin và e dè, sợ sệt. Khi thân hoại mệnh chung thì nếu cận tử nghiệp là bất thiện nghiệp dẫn đi tái sanh thì người phạm giới sẽ thấy những thú tướng đáng kinh sợ như thấy lửa địa ngục, hay thấy những quỷ sứ bao quanh khiến cho họ ra đi với tâm hồn bấn loạn. Đương nhiên, điều cuối cùng được nói đến ở đây là những ai không biết gìn giữ giới luật do Đức Phật ban hành là phần đông phải đi tái sanh vào những cảnh giới đọa xứ khổ cảnh, địa ngục để trả quả cho những hành vi bất thiện của mình trên dương thế dưới sự công bằng của định luật nhân quả của thiên nhiên.

Tóm lại, người ác giới phải nhận lãnh nhiều phiền não, khổ đau có thể thấy ngay trước mắt trong kiếp hiện tại thể hiện ở sự bất an và những phiền não sanh khởi trong nội tâm do những hành động bất thiện của mình gây nên, do vậy gìn giữ giới luật là con đường đưa đến bình an và hạnh phúc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung