Post: : Admin

Cung đường ta bước vào cuộc chơi như một giấc mộng ngủ quên, bỏ sau lưng bao tháng ngày xa cách, bỏ lại cho đời một giấc mộng tình quên lãng, bỏ lại bao cuộc tình nhân thế trái ngang, bỏ lại bên hiên chùa một tiếng gọi trong đời "Tình ơi xin ngủ yên" để cho ta bước vào cuộc chơi rêu phong đầy nắng hồng sương sớm.Ta chọn pháp tu là một góc nhìn xa và rộng, ta chọn pháp tu theo Đức tính tự tại an nhiên khi ta hiểu hơn về cuộc đời là dâu bể, nên các cụ đã chỉ cho ta về cách nhìn trong chốn thiền môn nên yêu thương và tha thứ để lúc nào cũng được thong dong tự do trên chất liệu tu học có tứ chánh cần.

Ta chọn pháp tu

Ta chọn pháp tu

Vì sao? Vì Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng Tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép Tinh tấn ấy là:

1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh. Nghĩa là ta phải ngăn chặn những điều từ thân ta, tâm hồn của ta, nghiệp khẩu của ta, hành động và lời nói ta không nên làm ác, nói ác nghĩ ác, tạo tâm hồn ác, nếu chúng có mần nóng phát triển thì ta phải đẹp trừ ngay tức thời, ta sống được thì ta có con đường chọn pháp tu không tạo nghiệp ác, không nói và hành tạo nghiệp ác, để đời sống ta luôn có trái tim yêu thương và cách nhìn trân quý như hoa sen thơm ngát dâng tặng cho đời. Làm được vậy ta đã chọn pháp tu.


2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác phát sinh. Nếu khi ta sống trong đời ta đã làm cho Cha mẹ ta khổ đau, khi ta không nghe lời khuyên của cha mẹ kiến cho cha và mẹ ta buồn phiền thì ta hãy xin lỗi và sám hối, từ lời nói đến thân tâm ta. Ta hãy dứt trừ điều ác từ lời không hoà thuận, từ lời chưa hay thì ta nên học tu chọn cho mình con đường đi một lối trở về an lạc, thân và tâm hay hoàng cảnh trong đời ta lhari nuôi lớn tâm hồn thì đều ác hiện khởi tức khắc ta phải dẹp trừ ngay.


3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. Khiến cho đời ta chưa giúp ai những lời hay ý đẹp ta phải học và làm để điều lành phát sinh, mặt khác ta phải có tâm hồn và góc nhìn xa trông rộng hơn khi đúng hạt giống phát triển sinh.


4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Ta có chủ quyền giúp đúng điều phát sinh ra trong thiện cảm tâm hành để đời sống ta có cách nhìn về hình song phương góc cạnh đẹp, hiến tặng cho bạn và tôi, sanh trưởng từ nguồn tuệ giác phát sinh.
Ai đã làm hay đang làm ta nên tu học chọn đường đi chính xác và chân chính. Thêm vào đó bạn đã được thành công trong tương lai chính bạn.

Ta đã chọn pháp tu nên tin vào nhân duyên và hạnh nguyện nhân quả, để cho đời có cả một trời tâm.


Tk: Thích Minh Thế / Phật học đời sống