Post: : Admin

Hình ảnh Đức Phật và một số Chùa, Tịnh xá ở các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên bị hư hỏng nặng sau cơn bão số 12 Damrey vừa qua. Cho chúng ta có nhiều suy nghĩ một cách thiết thực hơn về Đức Phật và giáo pháp.Có lần Đức Phật nói 'ai thấy Pháp là thấy Như Lai' có nghĩa là hình tướng Đức Phật cũng là Pháp hữu vi sinh diệt, chỉ có giáo pháp mới là Pháp vô vi bất sanh bất diệt, khi ai thực hành giáo pháp của Ngài mới thực sự an lạc giải thoát và chấm dứt khổ đau. Còn đứng trước một Pho tượng cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng cho ta thấy được con đường và hạnh nguyện của Ngài. Nhưng khi đã thấy được trăng cũng phải bỏ trăng mà đi. Nhằm tịnh hoá thân tâm, thực thi giới, định, tuệ, mà ông bà mình thường nói; tu tâm dưỡng tánh.


Suy nghĩ về tượng Đức Phật một số chùa bị hư hỏng sau cơn bão số 12

Một số tượng Phật tại Tịnh xá Ngọc Kim Tại thôn Hà Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị hư hỏng nặng sau bão số 12.

Suy nghĩ về tượng Đức Phật một số chùa bị hư hỏng sau cơn bão số 12

Tôn tượng Phật A Di Đà bị gãy đổ sau bão số 12.


Vì vậy, đôi khi nghĩ cũng buồn cười, người ta không chịu thực hành Pháp mà lại cứ đứng trước một pho tượng bằng xi măng, đồng, vàng mà cầu nguyện, thì được lợi ích gì chứ. Vừa rồi cơn bảo đi qua mọi người cầu nguyện Bồ Tát, Phật ..... để được mọi sự an lành. Nhưng tượng Phật cũng còn bị hư hỏng như thế thì làm sao chúng ta cầu ai nữa chứ.


Khi nghiệp đến dù có lên không trung, xuống dưới biển sâu, trốn vào hang động thì cũng không thể nào tránh khỏi nghiệp báo. Vì nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc là chủ nhân của mỗi người ( biệt nghiệp và cộng nghiệp). Chỉ có tu mới chuyển được nghiệp mà thôi, tu là thay đổi hành vi và thái độ sống của mình sao cho phù hợp với giới, định, tuệ, chứ không phải là ngồi tụng niệm đơn thuần.

Do đó ta thấy thời đại ngày nay biết bao nhiêu tượng Phật và Bồ Tát được tôn thờ khắp nơi trên thế giới và được cầu nguyện mỗi ngày thì chúng sanh và thế giới có hết khổ hay không, hay càng ngày càng tăng trưởng và lan tràn khắp nơi.

Đại đức Thích Quảng Chiếu

Đại đức Thích Quảng Chiếu vị tu sĩ trẻ tâm sự.


Mọi khổ đau hạnh phúc đều phát xuất từ thân, khẩu, ý mà ra, thông qua sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh ra nghiệp.

Khi con người còn đầy dãy tham sân si, thì không một vị Phật và Bồ Tát nào có thể cứu giúp được, hãy cứu lấy mình trước khi người khác cứu. Nam Mô Phật.


Mỉm Cười

Bài viết theo quan điểm, văn phong của tác giả.