Post: : Admin

Thuở xưa, Sư Tử dũng mãnh thường được chọn để bảo vệ chốn linh thiêng như Chùa - Đền - Lăng - Miếu.
Sư tử hống linh vật thường nhắc đến trong kinh Phật

Sư tử hống linh vật thường nhắc đến trong kinh Phật


Sư tử là linh vật tượng trưng cho sự uy dũng - dẻo dai – bền bỉ – tỉnh táo – đảm lược - kiên cường, nâng cao vị thế tầm vóc của người đứng đầu, có khả năng đối mặt với nghịch cảnh – khó khăn, hóa giải những chướng duyên - xấu ác, đem lại thành công – hạnh phúc – an bình - may mắn!


Trong Phật giáo Sư Tử Tuyết làm nhiệm vụ bảo vệ Chánh Pháp, được mô tả ở tư thế đang nâng pháp tòa của Đức Phật
– Con Sư Tử, nói chính xác hơn là: Sư Tử Hống !

*Sư Tử Hống, là tiếng gầm của loài Sư Tử, vua của muôn thú. Đức Phật đã dùng ảnh dụ này, để chỉ cho âm thanh thuyết pháp, như tiếng gầm rống của Sư Tử Chúa, không những không sợ hãi bất cứ loài thú nào, mà còn làm cho muôn thú phải khiếp sợ, bị nhiếp phục hoàn toàn, cúi đầu qui kính.


Không phải chỉ có Đức Phật hoặc Chư Tăng mới có đủ uy lực nói lên tiếng nói Sư Tử Hống. Người trí dũng đứng trước chướng duyên, cũng phải hống lên tiếng rống Sư Tử, tuyên bố dứt khoát, chỉ có ở đây mới là chánh đạo, mới có chân lý tối thượng! Sư Tử Hống có ba nghĩa: Như tuệ thuyết. Vô úy thuyết. Quyết định thuyết


1. Như tuệ thuyết: Lời nói trí tuệ chân thật, không nói suông – hý luận dài dòng, thiếu thực tế, nặng biên kiến, thủ chấp, đố kỵ, tranh đua.
2. Vô úy thuyết: Phong thái đĩnh đạc, không sợ hãi, biện tài vô ngại, xiển dương chân lý, lời nói chính trực - công minh, quyết đoán chân tín– trung thực.
Vô úy có hai nghĩa: Không sợ người, trái lại nhiếp phục được người.

3. Quyết định thuyết: Căn cứ vào chân lý nói lên sự thật, có khả năng thu phục nhân thiên, dẹp tà – hiển chánh, hướng thiện giác tha, hóa giải đố kỵ, hận thù, chuyển hóa sân hận can qua.


Sư Tử Hống được gọi là Quyết định thuyết, nói lên yếu nghĩa:
“Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều sẽ thành Phật, đều khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến(Kinh Pháp Hoa)*Sáng sớm Sư Tử Chúa ra khỏi hang, vươn vai nhìn bao quát khắp bốn phương, hùng lực cất tiếng rống lớn:
1. Phá dẹp những loài chẳng phải thiệt sư tử mà dối lừa làm sư tử
2. Chứng tỏ uy lực trí tuệ dũng mãnh
3. Khiến nơi chốn thanh tịnh quang minh, xóa tan vô minh tăm tối
4. Đoàn sư tử con tâm hướng chánh kiến khai mở bồ đề
5. Đoàn sư tử mạnh mẽ, đại trí tuệ giác ngộ - đại hùng lực giác tha.
6. Làm cho kẻ u mê thức tỉnh, người ác độc chuyển hóa thành thiện lành.
7. Làm cho tất cả muôn loài đang phóng dật được tinh tấn siêng năng, mở lòng bao dung nhân ái
8. Muôn thú quy chầu, cúi đầu lắng nghe
9. Điều phục tâm ma-tham sân si kiến chấp
10. Dạy bảo con cái tôn trọng sức sống sự thật, hỷ xả vị tha

11. Trang nghiêm quyến thuộc tin yêu, tương thân tương ái.

tiếng rống của sư tử hống uy lực

Sư tử hống linh vật thường nhắc đến trong kinh Phật


Người trí dũng không phải như con rùa, chỉ biết co đầu rút cổ trong vỏ mai xơ cứng, hay chỉ biết nhu nhược cúi đầu, nặng cá nhân biên kiến, giầu thủ chấp so đo – vô cảm, tránh né – đùn đẩy trách nhiệm, ẩn núp – dựa dẫm quyền lực, thiếu khí lực trí tuệ bi mẫn. Và tinh thần vô úy hy hiến dấn thân!Bi Trí Dũng giác tha
Bồ tát hạnh giác tánh
Phú quý bất năng dâm
Quyền lực bất cuồng tâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất".

Là người trí dũng không hợm mình – bị mê hoặc bởi giàu sang, danh lợi – thế lực lớn, quyền uy to. Luôn luôn giữ gìn phép tắc, tuân thủ pháp luật, kiểm soát hành vi. Không dâm ô dục lạc, không tham muốn bất chính, no thân ấm cật, sa đà hưởng thụ, quyền uy cường bạo.
Dẫu đời sống có nghèo hèn, cũng không đánh mất lương tri – chí khí – nhân cách, giữ gìn khí tiết – phẩm giá sạch đẹp, tâm trong trí sáng.

Người trí dũng đối diện trước thế lực bạo quyền – độc ác, cũng không cúi đầu bị khuất phục bởi yếu hèn nhu nhược, sợ hãi âu lo.Với ý chí của bậc trí dũng xuất thế, bơi ngược dòng đời, thì hướng đi phải rộng lớn tinh hoa vượt trên trượng phu thế tục con người!
Người trí dũng thông minh sáng tạo, phải có tư duy phê phán, phản biện, trân trọng người hiền tài đức, bảo vệ lẽ phải sự thật. Không có khái niệm giai cấp – quyền uy, không mềm yếu, gùy gối đầu hàng, rẽ ngoặc mông lung, ngây ngô ảo tưởng, bẻ cong chân lý. phải luôn ý thức tự chủ – kiên cường. Đầu đội trời – chân đạp đất, giữ gìn chí hướng – tiết tháo, đởm lượt tài ba – đủ năng lực gánh vác phong ba – lý tưởng cao cả, chịu trách nhiệm bảo vệ giữ gìn quê hương & Việt tộc, nếp sống quê nhà. Có hào khí vô úy hóa giải ác gian – rực rỡ đến vô cùng. Trí dũng bi vô ngại.Bi Trí Dũng

Sư tử linh vật, con sư tử, sư tử hống, chúa tể sơn lâm, sư tử trong nhà Phật, kinh sư tử Sư tử hống linh vật thường nhắc đến trong kinh Phật