Post: : Admin

Bài pháp 'Sớm còn chiều mất bận lòng mà chi' do ĐĐ Thích Trí Huệ thuyết giảng, mời quý thính chúng lắng nghe.
Những bài pháp của Đại đức Thích Trí Huệ:

>>Đi chùa tạo nghiệp - Đại đức Thích Trí Huệ
>>Tin và tưởng, bản năng và lý trí - ĐĐ Thích Trí Huệ 2016
>>Sáu điều tổn đức đừng làm - ĐĐ Thích Trí Huệ
>>Ăn nhờ ở tạm - ĐĐ Thích Trí Huệ