Post: : Admin

Bạn tham quan du lịch đến đất Tổ vua Hùng, nơi mãnh đất cội nguồn dân tộc, lịch sử Hùng Vương đời thứ 18 vẫn còn di tích này, vì thế chúng tôi chia sẻ Số điện thoại danh bạ taxi Phú Thọ để bạn tiện trong việc di chuyển.Cổng đền Hùng tại Tp. Việt Trì - Phú Thọ


Số điện thoại taxi Phú Thọ

Các hãng taxi      Số điện thoại
Số điện thoại Taxi Mai Linh     0210.3.688.688
Số điện thoại Taxi An Hòa (H. Thanh Ba)     0210.3.662.666
Số điện thoại Taxi Âu Cơ     0210.6.28.28.28
Số điện thoại Taxi Biển Bạc     0210.3.765.765- 0210.3.882.882
Số điện thoại Taxi Biển Vàng (H. Phù Ninh)     0210.3.766.766
Số điện thoại Taxi Biển Xanh     0210.3.711.711
Số điện thoại Taxi Khải Oanh     0210.3.846.022
Số điện thoại Taxi Kim Ngân     0210.3.91.29.29
Số điện thoại Taxi Hoa Linh (H. Phù Ninh)     0210.3.762.762- 0210.3.678.678
Số điện thoại Taxi Hồng Ngọc     0210.3.666.888- 0210.3.255.255
Số điện thoại Taxi Mai Lan     0210.3.855.855
Số điện thoại Taxi Mai Đạt     0210.3.950.950
Số điện thoại Taxi Nam Cường     0210.3.68.68.68
Số điện thoại Taxi Nam Dương     0210.3.66.88.66
Số điện thoại Taxi Phú Thọ     0210.3.822.822
Số điện thoại Taxi Tam Gia     0210.3.89.89.89
Số điện thoại Taxi Thanh Tuyền     0210.3.811.811
Số điện thoại Taxi Thành Yến     0210.3.823.823
Số điện thoại Taxi Thắng Hiền     0210.3.772.772

Số điện thoại Taxi Tuấn Huy (H. Cẩm Khê)     0210.3.889.889

Người xưa có câu: "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3"


PV