Post: : Admin

Bài pháp 'Sau cơn mê' do HT Thích Thiện Đạo giảng tại Khóa tu Phật thất lần thứ 30 tại Chùa Pháp Thường. Mời quý vị lắng nghe.
Sau cơn mê - HT Thích Thiện Đạo


Sau cơn mê - HT Thích Thiện Đạo