Post: : Admin

Tâm sân khiến cơ thể tiết ra nhiều chất độc làm cho dung mạo trở nên xấu xí, gây lão hóa làn da và khiến cho nhiều bệnh tật sinh khởi."Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... cõi dữ... xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, tức là phẫn nộ... bất mãn."

(Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

(Cùlakammavibhanga sutta).


Lời bàn:

Tiểu kinh nghiệp phân biệt là bài kinh nói về nhân quả rất hay mà với thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh cùng trí tuệ siêu tam giới, Đức Phật đã thấu suốt sự vận hành của nghiệp và đúc kết lại để chúng ta học tập và có thêm tri kiến,sự hiểu biết và vận hành của nhân quả. Trên đời này có những người có dung sắc ma chê quỷ hờn từ khi mới lọt lòng mẹ, chuyện này không phải tự nhiên mà có, đều do nhân quả và nghiệp định đoạt. Nhiều người có tính sân si nóng nảy,hễ bị đụng một chút thì sân hận,bất bình đây chính là nhân của ác nghiệp khiến cho dung sắc bị hủy hoại đồng thời khi thân hoại mệnh chung, ác nghiệp này trở thành cận tử nghiệp dẫn dắt đi tái sanh thì phải đọa vào những cõi dữ.Điều này có thể thấy rõ ngay trong hiện tại,những người thường hay sân hận mặt mày cau có, khó nhìn, ai cũng chẳng dám gần vì họ bị phiền não bao quanh lâu ngày thành thói quen và chính sự giận dữ đã làm cho sắc pháp bị biến đổi. Tâm sân khiến cơ thể tiết ra nhiều chất độc làm cho dung mạo trở nên xấu xí, gây lão hóa làn da và khiến cho nhiều bệnh tật sinh khởi.

Những điều này là nhân duyên khiến cho một người trở thành những ngạ quỷ ngay trong kiếp sống này đồng nghĩa với việc họ có dung sắc khó coi. Bởi vậy, biết được như vậy ai muốn được xinh đẹp thì nên bỏ thói sân si, hiềm hận, rèn luyện lòng kham nhẫn, từ bi, bác ái, vị tha. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An