Post: : Admin

Bí mật thì không thể khám phá và không thể nói lên bằng những ngôn ngữ đời thường. Những gì đã khám phá thì không còn bí mật. Và là bí mật, nên nó là động cơ thúc đẩy trí năng con người tò mò và nỗ lực khám phá...