Post: : Admin

Đặc trưng của Lễ hội Lồng đèn hoa sen ở Hàn Quốc là thiết kế lồng đèn. Với hơn 1.300 năm lịch sử lễ hội, phối hợp giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa bản địa, giữa truyền thống và hiện đại, người Hàn Quốc đã sáng tạo ra vô số lồng đèn khiến người xem thích thú.Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Phật tử thiết kế, trang trí lồng đèn để cúng dường mùa Phật đản, đồng thời cũng là cách giới thiệu văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Hàn Quốc ra thế giới.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh lồng đèn mùa Phật đản 2017 tại Seoul.

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn cô gái Hàn Quốc cầm đèn lồng mừng ngày Phật đản

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn chim cú mèo

Lồng đèn Đạt Ma Tổ Sư

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn chú thỏ cầm củ cà rốt

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn long phụng uốn lượn

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn hằng nga thổi sáo mừng Phật đản sanh

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Lồng đèn muôn thú vui đùa

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn QuốcRực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn Quốc

Rực rỡ lồng đèn Phật đản tại Hàn QuốcNhiên Đạo thực hiện