Post: : Admin

Trước đó, ngày 16/02/2019 (12/Giêng năm Kỷ Hợi) tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, Quảng Trị, đã trang nghiêm diễn ra Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện Quốc thái dân an.Pháp hội đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Trí Hải, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang; HT. Thích Chánh Huyền, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ chùa Đạo Quang; HT Thích Thiện Tấn, UV TT BTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, viện chủ chùa Cam Lộ. Cùng chư tôn đức Sám chủ Kinh sư tại các tự viện đồng hộ niệm đàn tràng, đông đảo Phật tử và thiện tín gần xa tham dự cầu nguyện.


Hòa thượng chứng minh quang lâm niệm hương cầu nguyện cho pháp đàn thành tựu viên mãn
 
Thượng tọa sám chủ đã tiến hành nghi thức đảnh lễ Tam bảo, niêm đàn sái tịnh, phụng thỉnh chư Phật và Thánh hiền quang giáng chứng minh, tâm thành cũng như lời nguyện cầu của toàn thể đại chúng.
 
Dưới sự hướng dẫn và trì tụng của toàn thể chư tôn đức; quý Đạo hữu Phật tử đã đồng nhất tâm cầu nguyện trong năm mới được sức khỏe, an lạc cho tự thân và sự bình an trong gia đạo. Trong kinh Dược Sư, đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư cùng những công hạnh và nguyện lực rộng lớn của Ngài. Đây là những phương thức tối diệu để chỉ cách tự tạo lấy một cảnh giới huy hoàng và tìm được niềm vui bất diệt.
 
Pháp Hội Dược Sư Thất Châu không những mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu đầu năm mà còn là cơ hội để tạo cho quý Đạo hữu Phật tử tăng thêm niềm tin về Phật pháp.


Duy Sang – Minh Hải