Post: : Admin

Sáng nay. Ngày 17/ 11 năm 2017 ( nhằm ngày Bố Tát 29/9 năm Đinh Dậu). Nhằm tạo điều kiện cho Tăng – Ni tỉnh quảng trị có đầy đủ Giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định và để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới đàn với tôn hiệu Như Hải thời gian ngày 23, 24 tháng 01 năm 2018, nhằm ngày 07, 08 tháng 12 năm Đinh Dậu. Địa điểm Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang, và Chùa Long Hưng dành Cho Thức Xoa Ma Na Và Sa Di Ni.Sau lễ Bố Tát tại văn phòng ni giới Quảng trị trực thuộc tại Chùa Long Hưng diễn ra buổi họp vào lúc 10h30. Thực hiện tinh thần phiên họp do Ni sư Thông Mẫn chủ trì. Nội Dung buổi họp bàn về việc triển khai công tác tổ chức Giới đàn Như Hải tại tỉnh nhà Quảng trị.

Quảng Trị: Ni Giới triển khai Phiên họp tổ chức giới đàn Như Hải

Ni sư trân trọng thông báo đến chư Tôn Đức Ni có đệ tử được tỏ tường để phổ biến cho các đệ tử của các tự viện, hướng dẫn Giới tử ôn tập Kinh – Luật – Luận và lập hồ sơ xin thọ giới.

 Ni sư Chơn Tịnh Thư Kí Ni Giới Tỉnh Quảng Trị triển khai danh sách các giới tử ni tỉnh nhà.

Ni sư Chơn Tịnh Thư Kí Ni Giới Tỉnh Quảng Trị triển khai danh sách các giới tử ni tỉnh nhà.

Tuy giới đàn diễn ra trong khuôn khổ nhưng Giới Sư Cung An chức Sự Trang Ngiêm Giới Đức.  Ni sư tâm huyết  “Thiết nghĩ, chánh pháp của Đức Như Lai cửu trụ Tà Bà trên 25 thế kỷ là do Tổ tổ tương truyền, thất chúng phụng hành, vì vậy mà rừng thiền được thắp sáng, đuốc tuệ rạng soi, pháp âm tuyên diễn, thất chúng đồng tu. Từ xưa đến nay các bậc tiên giác tận lực xương minh, kẻ hậu hậu một lòng ngưỡng vọng. Thế mới hay truyền đăng tục diệm là sự nghiệp hàng đầu, kế thế tông phong, đó là trách nhiệm của hàng hậu học.”

Ni Sư Thích Nữ Thông Mẫn

Ni Sư Thích Nữ Thông Mẫn


Kết thúc buổi họp trong tinh thần hoàn hỷ lục hòa, ni sư có đôi lời cảm tạ công đức chư tôn đức Ni đã tham dự buổi họp, góp phần xây dựng Giới Đàn Trang Nghiêm, xây dựng Giáo Hội Phật Giáo Quảng Trị lớn mạnh.

Bên cạnh đó thông tư giáo hội đưa ra tờ trình của Ban Từ Thiện Xã Hội Giáo Hội Tỉnh Quảng Trị vận động cứu trợ bảo lụt tại các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam. Hưởng ứng tin thần đó Ni sư đã đứng ra gây quỷ từ thiện tại trong chúng, với tinh thần một người 300.000đ để ủng hộ kịp thời cho những nơi Bảo Lụt. chung tay cùng Giáo Hội lo Phật sự  cho tỉnh nhà,


Quảng Trị: Ni Giới triển khai Phiên họp tổ chức giới đàn Như HảiQuảng Trị: Ni Giới triển khai Phiên họp tổ chức giới đàn Như Hải

Đại diện Ni chúng Kính chúc quý liệt vị luôn luôn an lành và thành tựu sự nghiệp trong chánh pháp của đức Thế Tôn.


Hoàng Lam