Post: : Admin

Chùa Sơn Thành tọa lạc tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ngôi chùa do Đại đức Thích Không Giải làm trụ trì từ năm 2013 trú trì, cũng là ngày đặt đá xây dựng tượng đài Quán Thế Âm Bồ-tát.
Chùa Sơn Thành (niệm Phật đường - NPĐ Tân Thành), một địa phương được thành lập sau năm 1975 theo diện kinh tế mới, người dân di cư từ các thôn thuộc xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị lên lập nghiệp.

Quảng Trị: Chùa Sơn Thành tượng đài Quán Thế Âm cao 25m

Mẹ hiền Quán Thế Âm chùa Sơn Thành - Hướng Hóa

Tại đây, đến năm 1992 mới có điều kiện thành lập được ngôi NPĐ Tân Thành để làm nơi cho Phật tử tu học. Năm 2012, ĐĐ.Thích Không Giải, tu học tại Huế ra làm Phật sự, sau hơn một năm làm Phật sự, Đại đức Không Giải đã thực hiện được nhiều Phật sự tốt đạo đẹp đời. Tượng đài Quán Thế Âm cao 25m với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Chùa Sơn Thành tượng đài Quán Thế Âm cao 25m

Tôn tượng Quán Thế Âm Bô-tát cao 25m hướng về thị trấn Lao Bảo

Quảng Trị: Chùa Sơn Thành tượng đài Quán Thế Âm cao 25m

Đức từ bi của Ngài chan rải khắp dân lành

Quảng Trị: Chùa Sơn Thành tượng đài Quán Thế Âm cao 25m

Tổng thể ngôi chùa Sơn Thành

Vừa qua lễ khánh thành tôn tượng Bồ-tát Quán Âm chùa Sơn Thành

Quảng Trị: Chùa Sơn Thành tượng đài Quán Thế Âm cao 25m

Hạnh từ bi lắng nghe để hiểu

Ánh đèn lung linh với tôn tượng mẹ hiền Quán Âm vào ban đêm


TN - Hoằng Quang / Phật học đời sống