Post: : Admin

Sáng ngày 21/12/2017 tức ngày 04 tháng 11 năm Đinh Dậu, tại chùa Trình – Trụ sở GHPGVN Tỉnh Quảng Ninh. Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ IX được chính thức tổ chức. Đại giới đàn năm nay có 205 giới tử đăng danh đã vượt qua kỳ sát hạch tuyển chọn và chính thức được trao truyền giới châu.Lễ khai mạc Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ Lần thứ IX đã được Ban Trị Sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trang trọng tổ chức dưới  sự chứng dự của Hội đồng Giới sư, chư Tôn giáo phẩm, quý Thầy Nghiệp sư. Về phía lãnh đạo  chứng dự có ông Nguyễn Hồng Phương-Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh.

Đại giới đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng do Hòa thượng HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN làm Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Quảng Tùng - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN làm Giáo thọ A-xà-lê ; cùng 7 vị tôn chứng sư :

 1. TT.Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
 2. TT.Thích Đạo Quang-UV HĐTS - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
 3. TT.Thích Thiện Hưởng-UV HĐTS, Phó Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam.
 4. TT.Thích Thanh Hùng - Phó Ban BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam.
 5. TT.Thích Đạo Hiển - Phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
 6. TT.Thích Thanh Lịch - Phó Ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
 7. TT.Thích Hiển Thiện - Phó Ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng Thập sư Ni gồm do Ni Trưởng Thích Đàm Bản làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni Trưởng Thích Đàm Thanh làm Yết-ma A-xà-lê ; Ni Trưởng Thích Hạnh Nhã làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng 7 vị Tôn chứng đàn Ni:

 1. Ni sư Thích Đàm Minh.
 2. Ni sư Thích Tịnh Nguyệt.
 3. Ni sư Thích Đàm Hướng.
 4. Ni sư Thích Đàm Thục.
 5. Ni sư Thích Đàm Đạt.
 6. Ni sư Thích Đàm Huy.
 7. Ni sư Thích Tịnh Nguyên.

Chùa Ba Vàng năm nay có 4 giới tử cầu giới Sa di và 8 giới tử cầu giới Sa di ni, Thức xoa ma ni.

Bốn giới tử cầu giới Sa di gồm:

 1. Thích Trúc Bảo Đức
 2. Thích Trúc Bảo Lập
 3. Thích Trúc Bảo Thuần
 4. Thích Trúc Bảo Nguyên

Tám giới tử cầu giới Sa di ni và Thức xoa ma ni gồm:

 1. Thích Nữ Tâm Hương
 2. Thích Nữ Tâm Phúc
 3. Thích Nữ Tâm Thành
 4. Thích Nữ Tâm Chính
 5. Thích Nữ Tâm Thúy
 6. Thích Nữ Tâm Tịnh
 7. Thích Nữ Tâm Quỳnh
 8. Thích Nữ Tâm Thanh

Buổi lễ truyền giới đã diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh trong sự cần cầu giới pháp của các giới tử. Các giới tử lần lượt được chư Hòa thượng, Thượng tọa trong hội đồng giới sư ban bố cho những lời pháp nhũ quý báu và trao truyền giới tướng để làm tấm áo giáp giữ gìn bảo hộ, làm hành trang trên con đường giác ngộ giải thoát và thành tựu đạo quả.

Hình ảnh ghi nhận:


Chùa Ba Vàng