Post: : Admin

Sắp tới ngày 18/12/2016, Chùa Phước Quang thôn Phước Hà xã Bình Phú, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, tổ chức lễ chú nguyện đúc tượng 3 tượng Phật bằng đồng.Chùa Phước Quang sau gần 2 năm thực hiện trùng tu ngôi chánh điện (khởi công ngày 20-02-Ất Mùi) công trình đang trong thời gian hoàn thiện.

Quảng Nam: Sắp tới Chùa Phước Quang đúc tượng Phật bằng đồng

Thiệp thỉnh quý chư tôn đức Tăng Ni

Nay, chùa Phước Quang phát nguyện chú tạo đúc tượng Bổn Sư, tượng Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù để tôn thờ tại ngôi Đại hùng bảo điện nhằm trang nghiêm cảnh Phật.

Quảng Nam: Sắp tới Chùa Phước Quang đúc tượng Phật bằng đồng

Thiệp thỉnh quý chư tôn đức Tăng Ni

Quảng Nam: Sắp tới Chùa Phước Quang đúc tượng Phật bằng đồng

Thiệp mời quý quan khách và Phật tử

Quảng Nam: Sắp tới Chùa Phước Quang đúc tượng Phật bằng đồng

Thiệp mời quý quan khách và Phật tử

Thời gian vào lúc 07h00 chủ nhật, ngày 18/12/2016 (nhằm ngày 20-11-Bính Thân), tại chùa Phước Quang thôn Phước Hà xã Bình Phú, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Rất mong sự quang lâm chứng minh của quý chư tôn đức Tăng Ni cùng sự tham dự cầu nguyện của quý quan khách và Phật tử là niệm hoan hỷ của bổn tự.


Ngọc Mai