Post: : Admin

Trọn lòng cung kính lời thơ dâng lên Giác Linh Cố Hòa Thượng – Thượng Quang Hạ Đạo vừa viên tịch… Cũng như 'Thay lời muốn nói' với Chư huynh đệ dòng Chiếu đã từng cầu pháp y chỉ với Cố Hòa Thượng.Phước Viên khắp lệNhững cánh chim bay về ngàn nhân thế

Ân đức Thầy che mát chúng Tăng Ni

Lời giáo huấn nơi giảng đường học viện

Chan chứa lòng bát ngát cõi vô biên

Trời tháng bảy càng thêm buồn man mác

Thầy an nhiên thị tịch chốn Phước Viên

Chúng đệ tử chắp tay lòng trống vắng

Hạt lệ buồn Bồ Tát Mục Kiền Liên

Tình Thầy đó như mẹ hiền tươi mát

Cho đời con lý tưởng áo tăng sinh

Lòng Thầy đó như cha già nghiêm khắc

Hướng cho con đạo nghiệp để độ sanh

Ôi buồn lắm con đường về đất đỏ

Mái trường xưa vắng bóng mát ân sư

Con lặng lẽ tìm về trong quá khứ

Nụ cười Thầy thật hiền như hoa cỏ

Phước Viên ơi công đức Thầy muôn thuở

Sáng lung linh ngọn nến niệm Ân Sư

Ngôi bảo tháp giữa trời cao lồng lộng

Ân đức Thầy tỏa bóng mát mênh mông.


Thích Huyền Lan / Phật học đời sống