Post: : Admin

Là loại phước báu có công năng hỗ trợ, tạo dựng cho người chủ đã gieo trồng thiện nghiệp được sung mãn về mặt tài vật và được phát sanh nhờ nhân lành bố thí. Phước báu không ai giống ai

Phước báu không ai giống ai

Phước báu về tài vật kiến tạo cho ta có được một cuộc sống đỡ vất vả và góp phần tạo nên nhiều niềm vui tinh thần khi còn lăn trôi trong vòng luân hồi sinh tử. Khi thực hành thiện pháp bố thí là ta đã và đem gieo hạt giống lành thuộc về phước vật, khi hội đủ nhân duyên cho quả sẽ tạo nên một cuộc sống an khang thịnh vượng, đủ đầy,  sung túc. Có nhiều người có trí tuệ ngang nhau, cùng làm một công việc kinh doanh như nhau nhưng có người thành công và lại có người phá sản giống như người xưa hay nói "mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên". 

Người được thành tựu trong việc tạo ra vật chất một phần do sự nỗ lực của chính bản thân người đó và phần khác do sự hỗ trợ của phước báu khiến cho mọi việc dự tính được suôn sẻ như ý muốn,thuận buồm xuôi gió ít bị trắc trở chông gai. Có những đứa trẻ được tái sanh vào gia đình giàu có, thưở thơ ấu được sống trong nhung lụa sung sướng đủ đầy ngược lại có những ấu nhi lại sinh trưởng trong những nơi cơ cực, phải vất vả long đong, thiếu thốn đủ điều. Có sự khác biệt như vậy đều là do nghiệp quyết định, thiện nghiệp dẫn đến việc tái sanh ở những sanh thú an lành, hạnh phúc, ác nghiệp thì lại cho quả khổ đau. Và phước vật là loại phước báu quan trọng đem đến sự an vui về vật chất và tinh thần khi ta còn chìm đắm trong biển khổ, sông mê.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Phước Trung / Phật học đời sống