Post: : Admin

Mục đích của Học viện là nhằm đào tạo thế hệ trẻ tăng ni với đức trí song toàn để kế thừa và phát triển đạo Phật theo con đường giáo dục Phật giáo, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (nói riêng) và đất nước Việt Nam (nói chung). 
Từ năm 1982 đến cuối năm 2008 Học viện hoạt động dưới sự lãnh đạo của cố HT. Viện trưởng Thích Minh Châu (đồng thời là Viện trưởng sáng lập). Đến năm 2009, HT. Thích Trí Quảng đã được suy cử làm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM vào Hội nghị Kỳ 3, nhiệm kỳ VI (2007- 2012) của Trung ương Giáo hội và Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (2012- 2017) để điều hành Học viện cho đến ngày nay. 

Phim tài liệu: Sự hình thành và phát triển Học Viện PG Việt Nam

Pháp Ấn thực hiện