Post: : Admin

Một câu chuyện về đứa con bất hiếu, vì sĩ diện với bạn bè mà ngược đãi với Mẹ. Một ngày kia bạn trai này đi chơi về không thấy Mẹ đâu, chỉ thấy hộp tiền và lá thư. Mẹ viết rằng "Đây tất cả số tiền mẹ dành dụm cho con, một ngày kia con bị tai nạn hư đi một con mắt, sợ con không thấy thế giới, nên mẹ mới bán tất cả, và con mắt của Mẹ thay cho con thấy được tất cả thế giới này..." mời quý vị xem.
Phim người mẹ một mắt