Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 53, Thái tử A-xà-thế quy y theo Phật chừa bỏ hung hăng tàn bạo.