Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 45, Vua đau khổ khi người con
Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 45

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 45

Thái tử A-xà-thế cùng Amrapaly minh châu của Tỳ-xá-ly

Thái tử A-xà-thế cùng Amrapaly minh châu của Tỳ-xá-ly đau khổ tuyệt vọng

Thái tử A-xà-thế cùng

Amrapaly kêu cứu cùng thái tử A-xà-thế