Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 42, Vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma-ha-ba-xà-ba-đề cùng quần thần tiễn Đức Phật cùng Tăng đoàn sau lần Ngài trở về thăm quê hương.