Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 38, A-xà-thế và vua Tần-bà-sa-la đã xung đột sỉ nhục vua, khiêu khích quyền uy của tôn vương, lăng nhục Phật đà, giả tâm che mờ đôi mắt của A-xà-thế.
Hình ảnh trong phim Đức Phật:

Vua Tần-ba-sa-la ưu tư phiền muộn vì đứa con ngạo mang

Vua Tần-ba-sa-la ưu tư phiền muộn vì đứa con ngạo mang 

Am-bà-ba-ly đang vỗ về vua Tần-bà-sa-la

Am-bà-ba-ly đang vỗ về vua Tần-bà-sa-la

Cung thành của nước Ma-kiệt-đà

Cung thành của nước Ma-kiệt-đà

Thái tử A-xà-thế uất hận vua cha

Thái tử A-xà-thế uất hận vua cha