Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 33, Phật học đời sống đăng tải trọn bộ tại đây. Mời quý vị đón xem tiếp tập 34 tại đây.
Tu theo phương pháp khổ hạnh của các đạo sĩ Bà-la-môn thái tử Tất-đạt-đa dần dần héo mòn thân xác, đói lã cho đến kiệt quệ không thể đứng dậy nổi.

Sau đây những hình ảnh khổ hạnh của các đạo sĩ Bà-la-môn

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 33

Tu theo con đường khổ hạnh sáu năm, thái tử thấy không an lạc và giải thoát, nên đã từ bỏ và trở lại ăn uống bình thường không đày đọa thân xác nữa.

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 33

Vốn dĩ quy luật tự nhiên, nên người đời thường gọi "có thực mới vực được đạo" là vậy.

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 33Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 33

Đạo sĩ Bà-la-môn không thể vực dậy được, thân xác khô gầy, làm sao mà đi đến con đường giải thoát giác ngộ.

Thái tử đã nhận bát cháo của nàng Sujātā

Thái tử đã nhận bát cháo của nàng Sujātā

Quân Nam