Post: : Admin

Bộ phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 28, thái tử Tất-đạt-đa cắt tóc vào rừng khổ hạnh, cởi áo long bào, những vật báu trên người đưa Sa-nặc gửi về vua cha. Mời quý vị đón xem tiếp tập 29.
Gia-du-đà-la mừng rỡ khi thấy Sa-nặc cùng hai con ngựa trước cổng thành. Nhưng sau đó buồn vì chàng đã không trở về...

Gia-du-đà-la mừng rỡ khi thấy Sa-nặc cùng hai con ngựa trước cổng thành. Nhưng sau đó buồn vì chàng đã không trở về...