Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 26, thái tử Tất-đạt-đa nhìn cảnh chết chóc của chiến tranh để lại, con người sống trên đau khổ, tranh dành cuộc sống sinh tồn.