Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 25, đến thời điểm gây cấn, thái tử Tất-đạt-đa cầm đao chém đầu con trâu, nhưng thái tử có thực hiện lời khuyên của các đạo sĩ Bà-la-môn? theo lời của các thầy đạo sĩ Bà-la-môn trong việc tế lễ nữ thần Vô Uy (Parvati) vợ của thần Shiva trong phổ hệ Thần của Ấn Độ giáo. 
Các đạo sĩ Bà-la-môn làm lễ tế thần cầu nguyện dân an? trong khi đó phải chặt đầu trâu để tế lễ, hủ tục kỳ dị của Ấn Độ thời bấy giờ.

Các đạo sĩ Bà-la-môn làm lễ tế thần Vô Uy (Parvati) cầu nguyện dân an? trong khi đó phải chặt đầu trâu để tế lễ, hủ tục kỳ dị của Ấn Độ thời bấy giờ.

Chú trâu rưng rưng nước mắt chuẩn bị chặt đầu tế lễ.

Chú trâu rưng rưng nước mắt chuẩn bị chặt đầu tế lễ.