Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 24, phim Buddha thuyết minh phim nói về cuộc đời đức phật trong trọn bộ phim phật giáo hay nhất kết hợp giữ đức Phật và phật pháp.
Vua Thiện Giác và Vua Tịnh Phạn