Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 23, phim Buddha thuyết minh phim nói về cuộc đời đức phật trong trọn bộ phim phật giáo hay nhất kết hợp giữ đức Phật và phật pháp.
Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 23