Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 22, phim Buddha thuyết minh phim nói về cuộc đời đức phật trong trọn bộ phim phật giáo hay nhất kết hợp giữ đức Phật và phật pháp.
Xem thêm: 

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 21